Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 2 lutego 2016r. w sprawie Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”  potwierdza satysfakcję z racji sprzedaży masy upadłościowej Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych w Kielcach Agencji Rozwoju Przemysłu zawartą w stanowisku Prezydium Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 26 stycznia 2016r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” taką koncepcję jednoznacznie forsował już od 2014 roku, czyli od momentu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej KKSM, upatrując w takiej decyzji szansę na utrzymanie firmy, jej rozwój, czy na zachowanie miejsc pracy.
Pojawiające się w ostatnich dniach enuncjacje różnych lokalnych polityków z jednej strony przejawiające się amnezją co do roli „Solidarności” w uratowaniu tej firmy, z drugiej zaś wprowadzające w błąd opinię publiczną, twierdząc m.in., że NSZZ „Solidarność” kiedykolwiek odeszła od koncepcji zakupu KKSM przez ARP oraz, że kiedykolwiek ktoś z polityków proponował załodze KKSM prywatyzację pracowniczą, często myląc prywatyzację z przetargiem publicznym, itp.
Jednocześnie należy przypomnieć, że Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w marcu 2012r. zgłosił w Prokuraturze Generalnej kilkanaście podejrzeń o popełnienie przestępstwa w trakcie prywatyzacji KKSM i w trakcie zarządu sprawowanego przez DSS.
Biorąc pod uwagę szereg nieporozumień i błędnych opinii o powodach i przebiegu prywatyzacji KKSM, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”  podjął decyzję o opracowaniu i opublikowaniu kalendarium wydarzeń związanych z sytuacją w KKSM.
Ta swoista „czarna księga” pokaże fakty i stanowić  może swoiste memento dla wszystkich decydentów.
Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego  NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz