Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie).

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSZZ „Solidarność” reprezentowany przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Kielcach (dalej: Zarząd Regionu),  dane kontaktowe: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność przy ul. Planty 16 A, 25-502 Kielce, tel. 41-344-77-03, fax: 41-344-17-38, adres e-mail: solidarnosc@home.pl,  kielce@solidarnosc.org.pl
 2. W miejsce Inspektora Ochrony Informacji powołany zostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iodo@solidarnosc-swietokrzyska.pl
 3. Zarząd Regionu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, swoich celów statutowych oraz przepisów prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) Rozporządzenia.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi: IT i in. na rzecz Zarządu Regionu na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji zawartej z Panią/Panem umowy i wynikających z niej obowiązków, a następnie po tym okresie będą przetwarzane wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd Regionu Pani/Pana  danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
  1.  dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  5. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu również na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych i uprawnień Administratora Danych Osobowych pomimo cofnięcia udzielonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie będzie niemożność realizacji zawartej z Panią/Panem umowy i wynikających z niej obowiązków.
 10. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: kielce@solidarnosc.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Zarządu Regionu: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność przy ul. Planty 16 A, 25-502 Kielce