Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty Fundacji

Rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2023 – pobierz

Bilans Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2023 – pobierz

Rachunek zysków i strat Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2023 – pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023 – pobierz

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji za rok 2023 – pobierz

Rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2022 – pobierz

Bilans Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2022 – pobierz

Rachunek zysków i strat Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2022 – pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022 – pobierz

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji za rok 2022 – pobierz