Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Informacje 5 Legitymacja Związkowa

Elektroniczna legitymacja członkowska

Elektroniczna legitymacja związkowa to nie tylko identyfikator i potwierdzenie członkostwa w naszym Związku, ale również przepustka do wielu świadczeń i rabatów, z których posiadacze legitymacji mogą korzystać. Dowiedz się jak wyrobić legitymację, gdzie ją odebrać, oraz jakie profity, upusty i bonifikaty przysługują Ci z tytułu jej posiadania.

Jak wyrobić legitymacje?

Osoba chcąca wyrobić legitymację Solidarności powinna wypełnić wniosek, podpisać i przekazać do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje.

Ważne!

Jeżeli jesteś nowym członkiem „S” – nie musisz wypełniać wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji. Jeśli deklaracja członkowska, którą złożyłeś w swojej organizacji zakładowej, zawiera znaczony punkt, upoważnia Cię do otrzymania legitymacji.

Obowiązkowe jest uzupełnienie następujących danych:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • nazwa organizacji i jej numer w rejestrze,
  • numer telefonu lub e-mail,
  • własnoręczny podpis pod wnioskiem.

Prosimy o CZYTELNE wypełnianie wniosków.

Wnioski niekompletne nie będą przetwarzane.

Komisja Krajowa drukuje legitymacje w cyklach miesięcznych

Legitymacje są gotowe do odbioru po około 30 dniach od przekazania Twojego wniosku do Zarządu Regionu.

———————–

Wszelkie benefity dostępne są dla członków związku posiadających elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W celu uzyskania legitymacji należy zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić wniosek o jej wydanie.