Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Informacje 5 Jak do nas dołączyć

NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony.

Razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe:

  • rzadziej naruszane są prawa pracowników rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń,
  • pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
  • regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Jesteś pracownikiem i chcesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz?

Dołącz do nas!

NSZZ „Solidarność” jest głosem ludzi pracy, a od Ciebie zależy, czy ten głos będzie silniejszy.

Dlaczego warto?

5 powodów, dla których warto jest wstąpić do związku zawodowego (zorganizować się w związek zawodowy) i przyłączyć się do NSZZ „Solidarność”:

  1. Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
  2. Większa możliwość wynegocjowanie lepszych warunków pracy, bądź podwyżki.
  3. Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.
  4. Możliwość pomocy innym pracownikom.
  5. Możliwość skorzystania z porad ekspertów działających w związku, a także prawników.

Jak dołączyć?

W każdej sytuacji najlepiej skontaktować się z osobą odpowiedzialną za organizowanie Związku w Zarządzie Regionu. Pomoże Wam we wszystkich czynnościach, które mogą lub wydają się skomplikowane  – telefon 41 344 77 03, e-mail: kielce@solidarnosc.org.pl

W Twoim zakładzie pracy działa NSZZ „Solidarność”

Skontaktuj się z przedstawicielem organizacji związkowej w Twoim miejscu pracy – wypełnij deklarację – właśnie zostałeś członkiem „Solidarności”.

W Twoim zakładzie pracy nie ma NSZZ „Solidarność”

Krok 1 – ROZMOWA

Porozmawiaj z kolegami.  Zaproponuj założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. „Solidarność” ma doświadczenia, którymi chce się z Wami podzielić. Skontaktuj się z właściwym miejscowo Zarządem Regionu albo z kimś, kto należy do Związku – warto mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, przygotować niezbędne dokumenty, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość.

Zorganizuj zebranie (najlepiej poza miejscem pracy), na którym wypełnione zostaną deklaracje przynależności i wyłoniony zostanie Komitet Założycielski liczący minimum 3 do 7 członków (osoby stanowiące tymczasowy zarząd organizacji, najlepiej posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony, gdyż będą reprezentować pozostałych członków).

Krok 2 – DOKUMENTY

Przygotuj pisma, których wzory otrzymasz we właściwym miejscowo Zarządzie Regionu. Możesz je pobrać również ze strony internetowej. Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już „Solidarność” wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność”.

Krok 3 – KONTAKT Z NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Z pismem udaj się do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach przy ul. Planty 16a. Organizacja zostanie zarejestrowana i otrzyma stosowne poświadczenie rejestracji.

Krok 4 – GRATULACJE

Czas na działanie, w tym czynności techniczne:

  • uporządkowanie dokumentów po wyborach – musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej;
  • założenie konta – to niezbędna operacja, do odprowadzania składek członkowskich.

Składki członkowskie to nasz wspólny fundusz, to środek do realizacji celu, jakim jest zorganizowanie silnej i licznej organizacji związkowej. Dzięki w ten sposób zgromadzonym funduszom możliwe jest udzielanie pomocy finansowej we wszelkich sytuacjach losowych.

Krok 5 – DZIAŁANIE

STALE ROZMAWIAJCIE Z PRACOWNIKAMI. IM WIĘCEJ ZORGANIZUJE SIĘ WAS W ZWIĄZEK, TYM WIĘKSZA BĘDZIE JEGO SIŁA W ZAKŁADZIE PRACY.

Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.