Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Informacje 5 Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty przydatne w pracy związkowej


Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku świadcz. pracy do czynności doraźnych (art. 31 ust. 3 ust. o związkach zawodowych)

Wniosek o zwolnienie od pracy na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności związkowej /Funkcje pełnione poza zakładem/

Wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej /wzór/

Uchwała organizacji związkowej dotycząca objęcia członków związku ochroną szczególną

Wzór zawiadomienia kierownictwa o objęciu pracownika obroną związkową

Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji /wzór/

Uchwała organizacji związkowej dotycząca zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji /wzór/

Wzór informacji o korzystaniu przez pracownika z ochrony związkowej

Informacja o stanie liczbowym organizacji związkowej

Wzór wniosku o udostępnienie lokalu do pracy związkowej

Wzór wniosku o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia

Organizacja i rozwój związku


Deklaracja członkowska

Zgłoszenie przeniesienia członkostwa

Ankieta dla Organizacji Związkowych

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Związkowej

Wniosek o przekazywanie składki na rachunki bankowe

Dokumenty księgowe


Przykładowy „wykaz kont” wraz z przyjętymi zasadami klasyfikacji operacji gospodarczych

Propozycja uchwały w sprawie zasad rachunkowości

Dokumenty niezbędne do przygotowania sprawozdania finansowego Organizacji Związkowej

Inne dokumenty

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika