Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2008r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 2 grudnia 2008r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Delfo-SHL w sprawie antypracowniczych i antyzwiązkowych praktyk stosowanych w firmie Gervasi Polska Sp. z o.o. w Kielcach.

Ingerowanie w swobodę działalności związkowej dotyczące również wolności do zrzeszania się w związki zawodowe jest złamaniem elementarnego prawa.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, że dołoży wszelkich starań w oparciu o dostępne środki prawne i działania związkowe w kraju i Europie dla obrony podstawowych praw pracowniczych i związkowych.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Uchwała nr 25/08
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 2 grudnia 2008r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 56 Statutu NSZZ „Solidarność” stosownie do Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 30/04 postanawia zawiesić działalność Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS Kielce SA oraz Zakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w PKS Kielce SA.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” powołuje Zarząd Komisaryczny w zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w PKS Kielce SA w składzie:

1. Mieczysław Gójski – przewodniczący,

2. Grzegorz Pietrzykowski,

3. Andrzej Jaworek,

4. Bogdan Sideł,

5. Krzysztof Bałdyn.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 7 października 2008r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera stanowisko Świętokrzyskiego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Zakładowych Organizacji Związkowych w Kielcach negatywnie oceniające plany restrukturyzacji Spółki PKP CARGO S.A.

Niniejsze cele tej restrukturyzacji i nieznane kryteria powodują zrozumiały niepokój o zachowanie miejsc pracy.

Ponadto zaprezentowane wstępne plany restrukturyzacji Spółki PKP CARGO SA zmierzają do likwidacji dwóch z trzech istniejących zakładów PKP Cargo w naszym województwie. Oznacza to dalszą degradację pozycji naszego regionu.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnosi do władz PKP o ponowną analizę planów restrukturyzacji PKP CARGO S.A. z uwzględnieniem opinii strony społecznej w duchu dialogu społecznego.

Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” użyje wszystkich dostępnych środków przewidzianych prawem dla poparcia działań w/w Komitetu Protestacyjno – Strajkowego.

Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 7 października 2008r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niedowierzaniem i dezaprobatą przyjmuje decyzję Rady Miasta w Kielcach o komunalizacji PKS w Kielcach S.A. pod warunkiem zwolnienia pracujących tam ludzi.

Decyzja taka, jeśli byłaby zrealizowana oznacza de facto likwidację zakładu pracy, likwidację ponad stu miejsc pracy w mieście o najwyższej stopie bezrobocia wśród kategorii miast wojewódzkich.

Ponadto byłaby to likwidacja największej w województwie firmy przewozowej, pozbawiająca miasto wojewódzkie i cały region kolejnej instytucji, w tym wypadku firmy o celach również cywilizacyjnych. Sugerowanie przez władze miasta możliwości przejęcia przewozów pasażerskich przez tzw. spółkę pracowniczą jest zwykłą ucieczką od odpowiedzialności a w konsekwencji próbą wprowadzenia w błąd pracowników PKS w Kielcach SA, opinię publiczną i licznych użytkowników tej firmy.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do właściciela – Ministra Skarbu Państwa o uwzględnienie powyższych uwag w procesie podejmowania decyzji.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do władz samorządowych różnych szczebli o dbałość o przewozy lokalne, które są przecież zwykłą usługą społeczną, zgodnie z ustawowymi kompetencjami przypisanymi poszczególnym szczeblom samorządu.

Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 marca 2008r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje dotyczące planów Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprowadzające się do dalszego ograniczania praw pracowniczych i związkowych. Proponowana nowelizacja Kodeksu Pracy różnicować ma pracowników w zależności od wielkości firmy, która ich zatrudnia oraz pozbawiać ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy, np. kobiet w ciąży czy osób w okresie przedemerytalnym. Rozwiązanie takie dyskryminuje pracowników zatrudnionych w małych firmach w sytuacji, w której już dochodzi do nagminnego łamania prawa pracowników w tych właśnie firmach, jak pokazują raporty Państwowej Inspekcji Pracy.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przestrzega przed kontynuacją represyjnie społecznych rozwiązań prawnych. Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa wszystkie struktury związkowe do podjęcia akcji informacyjnej, pokazujące destrukcyjne skutki proponowanych rozwiązań.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność