Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Informacje 5 Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Konstytucja RP

Ustawa o związkach zawodowych

Ustawa o społecznej inspekcji pracy

Statut NSZZ „Solidarność”

Ustawa kodeks pracy

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Ustawa  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych – EKZZ została założona w 1973 r. i obecnie składa się z 68 krajowych konfederacji związkowych oraz 12 europejskich federacji branżowych. EKZZ jest organizacja reprezentatywna dla europejskich związków zawodowych.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych – Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych – największe światowe zrzeszenie związków zawodowych skupiające 309 organizacji ze 156 krajów i reprezentujące 166 mln ludzi.

Międzynarodowa Organizacja Pracy – Organizacja zajmująca się problemami pracowniczymi – ograniczaniem pracy dzieci, ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń.

AFL – CIO – American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations – największa amerykańska centrala związkowa. Składa się z 54 związków związków zawodowych. Zrzesza 10 milionów pracowników.