Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2020r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 25.08.2020r.


Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje dotyczące dramatycznej sytuacji w PKS Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Borykanie się z trudnościami finansowymi przez to przedsiębiorstwo jest znane od dłuższego czasu. Jednak w ostatnich miesiącach trudności te ewidentnie się pogłębiają, grożąc niekontrolowanym bankructwem. Od kilku miesięcy pracownicy ostrowieckiego PKS-u nie otrzymują wynagrodzenia, jeśli już, w ratach i tylko cząstkowo.
Wobec takiej sytuacji i zrozumiałego niepokoju pracowników, Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do organu właścicielskiego jakim jest Ministerstwo Aktywów Państwowych o pilne podjęcie decyzji właścicielskich. Przeciąganie tej patologicznej sytuacji, łudzenie pracowników od wielu miesięcy o połączeniu tej spółki z innym podmiotem gospodarczym grozi poważnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Pan Poseł na Sejm RP
dr hab. Piotr Wawrzyk

Szanowny Panie Pośle,
proszę przyjąć nasze wyrazy wdzięczności za zainteresowanie sytuacją pracowników kieleckiej Odlewni Chemar i decydujący wkład w osiągnięcie porozumienia między protestującą załogą Odlewni Chemar reprezentowaną przez zakładowy
i regionalny NSZZ „Solidarność” a przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu.
W tych ostatnich dniach (podobnie jak w innych sprawach) był Pan niezastąpiony
i jedynie Panu załoga Odlewni Chemar ufa i liczy na dalszą pomoc.
Podziękowania te składam zarówno w imieniu własnym jak i szerszych rzesz pracowników zarówno Odlewni Chemar jak i zatrudnionych w innych zakładach, którzy solidaryzowali się z Pańskimi działaniami. Dlatego też pozwalam sobie ten list upublicznić, gdyż dotyczy on spraw publicznych.


Kielce, 5 maja 2020r.

Z wyrazami szacunku
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 30 kwietnia 2020r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z największym oburzeniem przyjmuje informację o odwołaniu przez Radę Nadzorczą Odlewni Chemar Sp. z o.o. w Kielcach Prezesa Zarządu Roberta Rzepkę. Sposób odwołania – w trybie wręcz nadzwyczajnym w niecałe dwa miesiące przed zakończeniem kadencji przywołuje najgorsze skojarzenia.
Tym bardziej, że Prezes Robert Rzepka z powodzeniem realizował autorski projekt uratowania zakładu a więc i miejsc pracy. Powołując na jego miejsce tymczasowego zarządcę w sytuacji trudnego procesu naprawczego jest przejawem nieodpowiedzialności za los zakładu, pracowników w nim zatrudnionych i lokalnej świętokrzyskiej społeczności.
Niepokój jaki został spowodowany tą decyzją bulwersuje pracowników, którzy zapowiadają protesty aż do strajku okupacyjnego włącznie.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się
od właściciela Chemaru SA i Odlewni Chemar Sp. z o.o. – Agencji Rozwoju Przemysłu, jako agendy rządowej, pilnej naprawy tej sytuacji. Ta skandaliczna decyzja grozi pogorszeniem sytuacji Odlewni Chemar ze skutkami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY

Otrzymują:
1. Agencja Rozwoju Przemysłu SA Warszawa
2. Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki
3. Poseł na Sejm RP dr hab. Piotr Wawrzyk
4. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 3 marca 2020r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” największą uwagę przywiązuje do zbliżających się wyborów prezydenckich. Przeświadczeniu temu towarzyszy pewność kompetencji Prezydenta RP jak też dotychczasowych doświadczeń istotnych dla świata pracy a co za tym idzie i dla ruchu związkowego.
Wiarygodność Prezydenta Andrzeja Dudy została potwierdzona wielokrotnie zarówno w składanych zobowiązaniach jak i w podejmowanych działaniach na rzecz ich realizacji. Do rangi symbolu należy przywrócenie wieku emerytalnego i skuteczna inicjatywa na rzecz pluralizmu związkowego.
Biorąc pod uwagę zarówno te doświadczenia oraz zbieżność zasad i celów wynikających z etosu NSZZ „Solidarność” a zawartych w Preambule Statutu Związku, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera kandydaturę Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Jednocześnie Zarząd Regionu apeluje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie prac celem zawarcia umowy programowej z Panem Andrzejem Dudą określającej przedmiot i zakres inicjatyw prawnych oczekiwanych przez świat pracy, zbieżnych z polityką Prezydenta na lata 2020-2025.

Za Zarząd 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY