Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2024r.

Dokumenty

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 5 marca 2024r.

Zarząd Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów podejmowane w obliczu zagrożenia upadłością jedynej na świecie kopalni siarki rodzimej.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie to nie tylko siła napędowa dla lokalnego rynku dająca zatrudnienie dla ponad 1000 pracowników, to także jedyna na świecie kopalnia siarki o znakomitych walorach fizyko-chemicznych. To produkt doceniany w kraju i poza jego granicami.

Szansą na ratunek dla tak ważnego zakładu pracy jest rozszerzenie programu pomocowego dla firm energochłonnych o energię cieplną wykorzystywaną w przemyśle chemicznym (PKD 08.91.Z).

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że ustawa z dnia 29 września 2022r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców, w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, oraz środki przeznaczone na ten cel zawarte w art. 19 tej ustawy, w zamyśle skierowane są również do przedsiębiorstw takich jak Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Wynika to z faktu, iż Spółka do wytopu siarki na potrzeby Grupy Azoty wykorzystuje energię cieplną nabywaną z Elektrowni Połaniec. Jest to ciepło odpadowe powstające wskutek chłodzenia turbin w procesie produkcji prądu. Znaczny wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich latach spowodował jednoczesny wzrost cen za rzeczone ciepło do wytopu siarki. Cena ta wzrosła aż o 70%, a propozycja złożona przez elektrownię do URE na rok 2024 zakłada wzrost o kolejne 46%. Podwyższenie kosztów może nieuchronnie przyczynić się do upadłości Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie.

W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządzących o podjęcie działań ratunkowych poprzez kontynuację pomocowego programu rządowego dla przemysłu energochłonnego w roku 2024 z możliwością ubiegania się przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. o pomoc jako przedsiębiorstwo, które ponosi koszty wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej.

Za Zarząd

Mieczysław Gójski
Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 9 stycznia 2024r. w sprawie wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mając w pamięci Uchwałę Programową historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981r. pt. „SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA”, traktuje treści tam zawarte jako ideowy fundament naszego Związku. Idea Samorządnej Rzeczpospolitej jako wspólnoty obywateli zakłada odpowiedzialność za lokalne ojczyzny na wszystkich szczeblach struktury samorządowej: gminną, powiatową i wojewódzką.

Dla związku zawodowego nie mogą być obojętne losy jednostek organizacyjnych podległych samorządowi, tym bardziej, że są one często głównym pracodawcą dla setek zatrudnionych pracowników. Szkolnictwo różnych szczebli, opieka zdrowotna i społeczna oraz usługi publiczne – są tymi podmiotami, które oferują liczne miejsca pracy i odpowiedni poziom życia społecznego.

Kierując się tymi przesłankami Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” postanawia włączyć się aktywnie w nadchodzące wybory samorządowe. Wybór kandydatów cechujących się odpowiednim profesjonalizmem, godnych zaufania społecznego, sprawdzonych w dotychczasowym działaniu społecznym musi być naszym celem w zbliżających się wyborach.

Odpowiednią strukturą związkową podejmującą decyzje w tej sprawie są Rady Delegatur NSZZ „Solidarność” w poszczególnych powiatach, natomiast w przypadku do Sejmiku Województwa – Zarząd Regionu. Decyzje o tworzeniu ewentualnych list, wchodzeniu w koalicje czy popieraniu indywidualnych kandydatów startujących do organów samorządów różnych szczebli podejmą wspomniane Rady Delegatur. O podjętych decyzjach Rady Delegatur informują Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w terminie do końca lutego 2024r.

Słowa hymnu „Solidarności” – „Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się bo jeden jest nasz cel” oddają potrzebę wspólnych działań dla Dobra Wspólnego.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący