Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Prezydium 2024 5 Uchwała nr 8/2024 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w ramach swej funkcji nadzorczej (par,18,ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”) wobec odmowy zwołania przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Zakładowego Zebrania Członków (pismo KZ NSZZ „Solidarność” z 1.03.2024 r. jako odpowiedź na wniosek 38 członków organizacji zawarty w piśmie z dn. 1.02.2024r.), stwierdza, że ta odmowa narusza Statut NSZZ „Solidarność”, szczególnie zapisy zawarte w par. 59, ust. 1 i 2 oraz par. 55 Statutu.

W oparciu o par. 56, ust. 1 Statutu, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyznacza termin 14 dni od daty otrzymania niniejszej Uchwały do podjęcia decyzji o zwołaniu Zakładowego Zebrania Członków NSZZ „Solidarność” Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący