Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Struktura 5 Struktura Związku

Struktura Związku

Władzami NSZZ „Solidarność” są:

Krajowy Zjazd Delegatów

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 •    uchwalenie zmian statutu;
 •    uchwalenie ogólnego programu działania Związku;
 •    ustalanie wysokości składki członkowskiej;
 •    podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu Związku;
 •    wybór przewodniczącego Komisji Krajowej;
 •    wybór członków Komisji Krajowej zgodnie z postanowieniami §19 ust. 5 – oraz wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej;
 •    rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Komisji Krajowej;
 •    nadawanie członkostwa honorowego Związku.


Prezydium KZD
Komisje Zjazdowe
Dokumenty Krajowych Zjazdów Delegatów

Komisja Krajowa

Jest władzą nadrzędną wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych.

Do zakresu działania Komisji Krajowej należy:

 • reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej a także innych organizacji i instytucji;
 • koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku;
 • uchwalanie budżetu;
 • rejestrowanie krajowych struktur branżowych
 • zawieranie układów zbiorowych z możliwością scedowania swoich uprawnień na władze innych struktur Związku lub organy przedstawicielskie, z zastrzeżeniem postanowień § 35;
 • podejmowanie decyzji o wejściu w spór zbiorowy i o strajku o zasięgu ponadregionalnym;
 • wybór członków prezydium

Skład Komisji Krajowej
Prezydium Komisji Krajowej
Dokumenty Komisji Krajowej

Krajowa Komisja Rewizyjna

Kontroluje Komisję Krajową i jej prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej
 

Organizacje zakładowe

Władzami organizacji zakładowej są:

 • zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów;
 • komisja zakładowa;
 • zakładowa komisja rewizyjna.

Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest organizacja zakładowa zrzeszająca pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy bez względu na zawód; status organizacji zakładowej posiada również międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca członków Związku zatrudnionych w miejscach pracy nie objętych działalnością zakładowej organizacji związkowej.

W przedsiębiorstwach i instytucjach wielozakładowych członkowie Związku mogą organizować się na zasadach określonych w pkt. 1 lub tworzyć – decyzją organizacji zakładowych – wspólne organy przedstawicielskie (Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne). Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne działają zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Komisję Krajową.

Osoby, które nie mogą się zrzeszać w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach Związku.

Zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa, a w szczególności: organizacje wydziałowe (oddziałowe) i koła. Organizacja wydziałowa (oddziałowa), obejmująca swym działaniem część zakładu pracy znajdującą się na terenie regionu innego niż region obejmujący zasięgiem działania organizację zakładową, może być na wniosek komisji zakładowej zarejestrowana przez zarząd regionu, na terenie którego prowadzi faktyczną działalność związkową. Zasady działania, warunki i tryb rejestracji określa Komisja Krajowa w drodze uchwały.

Władzami w Regionach są:

 • Walne Zebranie Delegatów
 • Zarząd Regionu
 • Regionalna Komisja Rewizyjna.
   

Kadencja władz trwa 5 lat.

Delegatami z Regionu Świętokrzyskiego na Krajowy Zjazd Delegatów w XI kadencji (2023-2028r.) są:

Bartosz Waldemar, Mieczysław Gójski. Artur Jopek, Wojciech Krasuski, Joanna Dróżdż, Wojciech Puchała, Tomasz Zbróg, Paweł Stanik

Członkami Komisji Krajowej z Regionu Świętokrzyskiego w XI kadencji (2023-2028r.) są:

Waldemar Bartosz, Wojciech Krasuski, Artur Jopek.

Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej z Regionu Świętokrzyskiego w XI kadencji (2023-2028r.) jest:

Tomasz Zbróg

Delegatami z Regionu Świętokrzyskiego na Krajowy Zjazd Delegatów w X kadencji (2018-2023r.) byli:

Bartosz Waldemar, Dróżdż Joanna, Ferenc Marian, Gawłowski Jacek, Głowacki Stanisław, Gójski Mieczysław, Krasuski Wojciech, Pasternak Kazimierz, Seweryn Jan

Członkami Komisji Krajowej z Regionu Świętokrzyskiego w X kadencji (2018-2023r.) byli:

Waldemar Bartosz, Stanisław Głowacki, Wojcieciech Krasuski, Ryszard Proksa.

Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej z Regionu Świętokrzyskiego w X kadencji (2018-2023r.) był:

Jacek Gawłowski

Delegatami z Regionu Świętokrzyskiego na Krajowy Zjazd Delegatów w IX kadencji (2014-2018r.) byli:

Bartosz Waldemar, Dróżdż Joanna, Gawłowski Jacek, Głowacki Stanisław, Gójski Mieczysław, Krasuski Wojciech, Latosiński Bogdan, Mróz Marek, Pasternak Kazimierz.

Członkami Komisji Krajowej z Regionu Świętokrzyskiego w IX kadencji (2014-2018r.) byli:

Waldemar Bartosz, Stanisław Głowacki, Wojcieciech Krasuski, Ryszard Proksa.

Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej z Regionu Świętokrzyskiego w IX kadencji (2014-2018r.) był:

Jacek Gawłowski

Delegatami z Regionu Świętokrzyskiego na Krajowy Zjazd Delegatów w VIII kadencji (2010-2014r.) byli:

Bartosz Waldemar, Gawłowski Jacek, Głowacki Stanisław, Gójski Mieczysław, Krasuski Wojciech, Mróz Marek, Pasternak Kazimierz, Seweryn Jan,  Sienkiewicz Jacek

Członkami Komisji Krajowej z Regionu Świętokrzyskiego w VIII kadencji (2010-2014r.) byli:

Waldemar Bartosz, Stanisław Głowacki, Wojcieciech Krasuski, Ryszard Proksa.

Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej z Regionu Świętokrzyskiego w VIII kadencji (2010-2014r.) był:

Jacek Gawłowski

Delegatami z Regionu Świętokrzyskiego na Krajowy Zjazd Delegatów w VII kadencji (2006-2010r.) byli:

Bartosz Waldemar, Czeczot Andrzej, Foremniak Krzysztof, Gawłowski Jacek, Głowacki Stanisław, Gójski Mieczysław, Król Marek, Mróz Marek, Pasternak Kazimierz, Suwała Andrzej.

Członkami Komisji Krajowej z Regionu Świętokrzyskiego w VII kadencji (2006-2010r.) byli:

Waldemar Bartosz, Stanisław Głowacki.

Delegatami z Regionu Świętokrzyskiego na Krajowy Zjazd Delegatów w VI kadencji (2002-2006r) byli:

Bartosz Waldemar, Bober Janusz, Foremniak Krzysztof, Głowacki Stanisław, Kozendra Zenon, Pasternak Kazimierz, Suwała Andrzej.

Członkami Komisji Krajowej z Regionu Świętokrzyskiego w VI kadencji (2002-2006r.) byli:

Waldemar Bartosz, Stanisław Głowacki.