Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumenty 2018r.

Uchwała Nr 7/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 grudnia 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 5 Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 21/06 stwierdza utratę ważności mandatu członka Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Kol. Rafała Pacanowskiego ze względu na zakaz pełnienia funkcji związkowych z kierowniczymi stanowiskami w administracji państwowej i samorządowej łącznie z zakazem pełnienia innych funkcji związkowych.


Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 2 października 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wypełniając decyzję Regionalnego XX Walnego Zebrania Delegatów (Stanowisko nr 2 XX WZD) apeluje do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” o udział w najbliższych wyborach samorządowych. Jednocześnie Zarząd Regionu upoważnia powiatowe Rady Delegatur NSZZ „Solidarność” do określenia i wsparcia tych list wyborczych i tych kandydatów, którzy dotychczasową swą działalnością dowiedli, że sprawy społeczne, w tym prawa pracownicze, są dla nich priorytetem. Nadchodzące wybory samorządowe poprzez obywatelską aktywność przybliżają realizację programu I Krajowego Zjazdu Delegatów pt. „Samorządna Rzeczpospolita”.


Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Uchwała Nr 5/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 2 października 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zatwierdza Strategię działania Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na lata 2018-2022. Treść dokumentu w załączeniu.


Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCYStanowisko nr 1
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 września 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem obserwuje sytuację zaistniałą w Chemar Armatura Sp. z o.o. w Kielcach. Demontaż maszyn, zwolnienia pracowników oraz zaprzestanie (częściowe) produkcji, a ponadto brak dialogu ze związkiem zawodowym musi budzić obawy o przyszłość firmy. Do najbardziej drastycznych działań podejmowanych przez organy spółki (z większościowym udziałem niemieckiego inwestora: PROVALVE) zaliczyć należy:
1. Zwolnienie (tylko w ostatnim okresie) dwunastu pracowników w tym siedmiu w trybie pilnym, ze zwolnieniem ze świadczenia pracy w  okresie wypowiedzenia.
2. Jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i uporczywe odmawianie rokowań ze stroną związkową nad nową Umową. Nie podejmowanie rozmów ze stroną związkową na temat sytuacji w firmie oraz brak odpowiedzi na pisma NSZZ „Solidarność” kierowane w tej sprawie do pracodawcy. Lekceważące zachowanie pracodawcy świadczy dobitnie o braku jego dobrej woli do dialogu i współpracy ze związkiem.
3. Demontaż oraz wywóz kilkudziesięciu (ok. 30) sprawnych technicznie i wykorzystywanych w procesie produkcyjnym maszyn wraz z oprzyrządowaniem.
4. Zaprzestanie przez spółkę (pomimo składanych zamówień) produkcji na rynek polski.
Powyższe działania muszą budzić najgłębsze zaniepokojenie NSZZ „Solidarność” oraz pracowników spółki o przyszłość ich firmy. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ  Solidarność” apeluje do organów spółki o natychmiastowe zaprzestanie tych szkodliwych działań. Jednocześnie Zarząd Regionu zwraca się do stosownych organów kontrolnych państwa o sprawdzenie, czy opisane działania są zgodne z obowiązującym prawem. Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje udzielenie wszelkiej pomocy pracownikom spółki (w tym prawnej), w obronie ich miejsc pracy, praw pracowniczych i związkowych.


Za Zarząd
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Mieczysław GójskiUchwała nr 4/2018
Zarządu Regonu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 20 sierpnia 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w związku ze zmianami w składzie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w kadencji 2018-2022, postanawia wycofać ze składu Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”:

1. Krzysztofa Grabowca,
2. Bogusława Nowaka,
3. Tomasza Moskwę.

Jednocześnie na zwolnione miejsca powołuje:

1. Wojciecha Krasuskiego,
2. Rafała Pacanowskiego,
3. Piotra Ryka.


Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Uchwała Nr 3/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 20 sierpnia 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 22, ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz uchwały nr 7 XIX KZD i Uchwały KK nr 58/2001 w/s standardów funkcjonowania Regionów postanawia:

1. Zawiesić na czas nieokreślony pracę:
– Działu Projektów Europejskich,
– Świętokrzyskiego Klubu Pracy funkcjonującego w ramach Działu Pomocy Lokalnej;

2. Przyjąć strukturę Zarządu Regionu wraz z kompetencjami i obsadę personalną w kadencji 2018 – 2022.


Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 

STRUKTURA ZARZĄDU REGIONU
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
NA LATA 2018-2022

Podział
TerytorialnyProblemowy
Delegatury ZRSzef DelegaturyDziałOdpowiedzialny Członek Prezydium ZR
KielceMieczysław Gójski I. Dział Pomocy Związkowej– Pomoc doradczo-ekspercka- Porady prawne- Zastępstwa procesowe- Szkolenia związkowe- BHP- UzwiązkowienieKazimierz PasternakKoordynacja – WALDEMAR  BARTOSZ
Skarżysko-KamiennaBogdan Ryś
Ostrowiec Św.Wojciech KrasuskiII. Dział Pomocy Lokalnej– Pomoc bezrobotnym- Pomoc charytatywnaWaldemar Bartosz
StarachowiceMarian Ferenc
StaszówJoanna Dróżdż III. Dział Promocji Związku– Informacja wewnątrzzwiązkowa- Współpraca z mediami- Kontakty z instytucjami i organizacjami- Imprezy masoweMieczysław Gójski
KońskieHelena Obara
Busko-ZdrójPiotr Ryk IV. Dział Projektów Europejskich– Tworzenie projektów europejskich- Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej- Współpraca z instytucjami i organizacjami