Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 27 (1441) 2 lipca 2024 5 Organizacje związkowe w procesie tworzenia prawa pracy

Kazimierz Pasternak

Działające u pracodawcy organizacje związkowe, włącznie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, potrafią zadbać o maksymalnie korzystne dla pracowników warunki pracy, płacy i sprawy socjalne w negocjowanych z pracodawcą układach zbiorowych pracy, regulaminach i porozumieniach zawieranych na mocy przepisów ustawowych, które tworzą zakładowy pakiet źródeł prawa. Brak profesjonalnie funkcjonujących organizacji związkowych pozbawia wpływu pracowników na tworzenie tego rodzaju korzystnych regulacji prawnych, bo wówczas pracodawca, jeśli posiada tego rodzaju obowiązek wprowadzenia do obiegu tego rodzaju aktów prawnych działa samodzielnie, pomijając korzystniejsze od kodeksowych regulacje, bo to kosztuje. Tak więc zbiorowości pracownicze dużo tracą nie mając solidnych, dobrze zorganizowanych i kompetentnych organizacji związkowych. Dla przypomnienia, NSZZ „Solidarność” to związek posiadający struktury organizacyjne krajowe, z odrębnym funduszem strajkowym na wypadek konfliktu z pracodawcą, dobrze przygotowanych doradców, negocjatorów i solidne kancelarie prawne, prowadzące nieodpłatnie sprawy sądowe dla zrzeszonych w Związku. Warto zawsze tego rodzaju ustawowo – statutową ofertę uwzględnić chociażby po to, aby na wszelki wypadek wzmocnić swoją pozycję wobec pracodawcy na wypadek konfliktu, który w każdej chwili może mieć miejsce, nie zapominając o solidnym wpływie Związku na tworzenie, w uzgodnieniu z pracodawcą, zakładowego prawa pracy. A jest w tej materii wiele do zrobienia przy stale zmieniającym się ustawowym prawie pracy, czy zmieniających się realiach rynkowo – ekonomicznych. Związkowcy z NSZZ z „Solidarność” to ludzie na ogół prezentujący fachowy poziom w negocjacjach danego zagadnienia wpisującego się w pracowniczą rzeczywistość. Ich umiejętności negocjacyjne pozwalają na uzgodnienie korzystnych dla pracowników warunków bhp, płac czy standardów socjalnych. Zawsze na wypadek konfliktu z pracodawcą mają w zanadrzu solidne środki prawne, chociażby ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, po które po spełnieniu określonych wymogów mogą sięgnąć, nie mówiąc o innych możliwościach.

Prawo zakładowe nie jest uzgadniane raz na zawsze. Zmieniająca się rzeczywistość zakładowa, uwagi pracowników – to powody, dla których trzeba przystąpić do rokowań zmian obowiązujących regulacji prawnych. Jak widać praca nad jakością prawa zakładowego to ciągły proces.