Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Prezydium 2024 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn.21 maja 2024r. ws. sytuacji w GA KiZChS Siarkopol w Grzybowie

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz wyraża zaniepokojenie, (wielokrotnie wcześniej artykułowane przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” w Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie), w sprawie kondycji przedsiębiorstwa.

Trudna kondycja finansowa zagrażająca dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa stwarza obawę o niepokoje społeczne. Szczególnie dotkliwa jest okoliczność, że nie widać działań zarówno ze strony Zarządu firmy jak i właściciela – czyli Grupy Azoty.

Kolejny niepokój budzi nieuchronne wyczerpywanie się aktualnie eksploatowanych pokładów siarki i brak odczuwalnych postępów w przygotowanie i realizację nowych odwiertów. Funkcjonalne związanie technologiczne kopalni siarki i dostarczonej z Elektrowni Połaniec gorącej wody, podpowiada wręcz geografię rozpoczęcia takiej inwestycji. Obszar w Rudnikach k/Połańca spełnia to kryterium. Bez realizacji takiego działania perspektywy dalszego funkcjonowania działalności firmy są zagrożone.

Również niepokoi labilność menagmentu. Związki zawodowe oczekują odpowiedzialnych i merytorycznie uzasadnionych decyzji personalnych, które byłyby pozytywnymi przesłankami dla dobrego istnienia firmy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich decydentów mających wpływ na podejmowanie skutecznych decyzji wzmacniających i stabilizujących istnienie „Siarkopolu”. Oczekujemy, aby decyzje te poprzedzone były rzetelnym dialogiem społecznym z przedstawicielami pracowników – reprezentatywnymi związkami zawodowymi. NSZZ „Solidarność” deklaruje wolę takiego dialogu prowadzonego w dobrej wierze.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”