Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Prezydium 2024 5 Uchwała nr 5/2024 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 6 lutego 2024 r. ws. sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 6/2023 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 3 października 2023 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zidentyfikował omyłkę pisarską zawartą w uchwale nr 6/2023 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania członków Rady „Fundacji Dla Dobra Wspólnego”, polegającą na omyłce w nazwisku i wskazaniu, iż jednym z członków Rady Fundacji, na podstawie uchwały, jest Pan Zygmunt Pawlak zamiast Zygmunt Pawlik.

W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w wyżej przywołanej uchwale nr 6/2023 poprzez wykreślenie z pkt. 5 – „Zygmunt Pawlak” a wpisanie Zygmunt Pawlik.

Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”