Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Prezydium 2024 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 21.05.2024r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” od dłuższego czasu obserwuje niepokoje związane z pogarszającą się sytuacją w Chemar S.A. i w Centrum Produkcyjnym Pneumatyki „Prema” S.A. w Kielcach. Obie spółki od wielu lat właścicielsko podlegają Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, a więc pośrednio Skarbowi Państwa. Brak pomysłu dotyczącego rozwoju obu firm, pogłębiające się trudności finansowe, doraźnie są ratowane zbywaniem części majątku trwałego (Chemar S.A.). Pogłębiająca się sytuacja zagraża istnieniu wyżej wymienionych firm, a w konsekwencji prowadzić może do utraty miejsc pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz apeluje do organów nadzorczych oraz właścicieli wspomnianych przedsiębiorstw o podjęcie decyzji sanujących te zakłady pracy.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”