Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Konkurs rozpoczęty

Dziś, 1 marca ponad 500 uczniów z dwudziestu pięciu szkół województwa świętokrzyskiego uczestniczy w etapie szkolnym XI edycji wojewódzkiego konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Eliminacje szkolne wyłonią finalistów szczebla wojewódzkiego. Konkurs finałowy (II etap) przeprowadzony będzie 23 marca 2013r w WDK w Kielcach a ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 kwietnia 2012r.

Organizatorami konkursu pod patronatem Piotra Dudy – Przewodniczącego KK są: Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego a jego podstawową tematyką jest historia „Solidarności” na tle najnowszej – powojennej historii Polski. Tematyka dotyczy także uniwersalnych funkcji związków zawodowych oraz ruchu związkowego w Polsce i na świecie. Od ucznia biorącego udział w konkursie wymagana też jest podstawowa wiedza z prawa pracy oraz zagadnień związanych z Państwową i Społeczną Inspekcją Pracy.

Laureaci konkursu a także uczniowie wyróżnieni otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe i dyplomy.