Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Komitet protestacyjny w PKP CARGO Wschodni Zakład Spółki

Związki Zawodowe, w tym NSZZ "Solidarność", działające w PKP CARGO S.A. Wschodnim Zakładzie Spółki w Lublinie powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Powodem powołania Komitetu jest przedstawienie przez Dyrektora Zakładu w dniu 15.05.2013r. informacji o zamiarze rozwiązania w najbliższym miesiącu umowy o pracę z 29 pracownikami.

Zdaniem związkowców w Spółce nie występuje nadwyżka zatrudnienia a obserwowany spadek przewozów i utrata udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych jest wynikiem złego zarządzania. Dlatego też nie wyrażają zgody na to, by oszczędności dokonywane były jedynie w sferze kosztów pracowniczych.