Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 3(1416) 16 stycznia 2024 5 Zmiany w prawie pracy w 2024 roku

Od stycznia 2024 roku weszło w życie kilka ważnych zmian w prawie pracy. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 4.242 zł. Wzrośnie również stawka godzinowa dla osób pracujących na umowie zlecenia do 27,70 zł. Kolejne podwyżki od 1 lipca 2024r. – minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4 300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł.

2. Wyższe świadczenia dla pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia będzie miał wpływ na inne świadczenia dla pracowników, wzrośnie wysokość:

1. odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego, której wysokość nie może przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia;

2. odszkodowania dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing lub odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, którego wysokość nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia

3. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, gdzie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

3. Wyższe kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

Z uwagi na to, że kwoty wolne od potrąceń ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym wzrosną one, z uwagi na fakt, że wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. Ze względu na różne parametry składkowo-podatkowe dla poszczególnych pracowników kwoty wolne od potrąceń mają charakter indywidualny, co powoduje, że dla każdego pracownika należy taką kwotę wolną ustalić odrębnie.

(cdn)

(źródło: www.pit.pl)