Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 20 (1434)14 maja 2024 5 Katolicka nauka społeczna

Waldemar Bartosz

W poprzednich numerach naszego tygodnika przypominaliśmy, że podstawą ideową naszego Związku jest katolicka nauka społeczna. Zasada ta wynika wprost z zapisu w preambule naszego Statutu NSZZ „Solidarność”. Na pomoc tym wszystkim, którzy zechcieliby zapoznać się z przedmiotem katolickiej nauki społecznej (KNS) przychodzi najnowsze wydawnictwo. Jest nim „Słownik katolickiej nauki społecznej” wydany przez Instytut Wydawniczy Pax w 2024r. Jak głosi przedmowa do tego 421-stronicowego tomu, słownik ten jest rezultatem pracy w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Dydaktycznym Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A tak, na marginesie, oznacza to, że ciężar pracy na nad KNS-em przenosi się z Lublina (Lubelska Szkoła KNS) do Warszawy. Naukową pieczę nad wydawnictwem sprawował ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, specjalista nauk społecznych na UKSW a w latach 2008-2012 sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w Brukseli.

Omawiany słownik nie składa się z krótkich haseł, jak to bywa w innych słownikach. Jest tutaj zbiór artykułów podzielonych według merytorycznych przesłanek na dziewięć rozdziałów. Jest więc dział mówiący o podstawach (metodologicznych) nauczania społecznego Kościoła, o zasadach społecznych, normach i własnościach KNS-u, o prawach i obowiązkach człowieka, o małżeństwie i rodzinie, o pracy i życiu zawodowym, o społeczeństwie i kulturze, o polityce czyli wspólnotach politycznych, o ekonomii i o sprawach międzynarodowych. Wszystkie te artykuły są autorstwa wybitnych specjalistów, w sumie prace 48 autorów.

Dla czytelnika związkowego szczególnie interesujące są artykuły traktujące o bezrobociu, pracy, płacy, prawach pracowniczych i oczywiście o związkach zawodowych. Bez wątpienia, również inne artykuły warte są polecenia, dla jasności – nie tylko dla związkowców, np. o społecznej gospodarce rynkowej, własności ograniczonej, o liberalizmie i konserwatyzmie. Wydaje się przy tym, że nareszcie wyszczególnione są zasady KNS-u: dobra wspólnego, personalizmu, pomocniczości (subsydiarności), solidarności, sprawiedliwości społecznej, partycypacji (uczestnictwa).

Sygnowane tutaj wydawnictwo godne ze wszech miar jest polecenia dla indywidualnej lektury i do zbiorów bibliotecznych, nie tylko związkowych.