Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 20 (1434)14 maja 2024 5 Rozważania biblijne

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok B, 19.05.2024 r.

Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12, 3b-7. 12-13 Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego

Duch Święty jednoczy nas w Jezusie, w Jego życiu i misji!

W dzisiejszą niedzielę Pięćdziesiątnicy odkrywamy na nowo osobę Ducha Świętego, który jednoczy nas wszystkich, wierzących w Jezusa, czyniąc nas Jego świadkami!

Duch Święty pozwala nam głosić z odwagą i mocą miłości, że Jezus jest Panem i czyni wielkie dzieła Boże pośród nas ludzi, gdy Go przyjmujemy!

To Duch Święty sprawia, że zstępując odnawia oblicze ziemi, oblicza nas ludzi, począwszy od nas, chrześcijan.

Przyzywajmy sekwencją Parakleta, który uobecnia w nas dzieła Boże, począwszy od dzieła Bożego miłosierdzia i pojednania.

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! – Ks. Konrad Walerczak