Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 20 (1434)14 maja 2024 5 Obrady Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” – 7.05.2024 r. – Widmo bankructwa polskiej gospodarki

Po przyjęciu przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego porządku obrad, przewodniczący Waldemar Bartosz podziękował uczestnikom uroczystości w czasie świąt 1 i 3 maja, pocztom sztandarowym oraz organizatorom XX jubileuszowego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność” wraz z uczestnikami uroczystej gali, która kolejny raz odbyła się w gościnnych murach Elektrowni Połaniec. Artur Jopek i Wojciech Krasuski będący w składzie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapoznali Zarząd Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” z przebiegiem i ustaleniami tego gremium, które obradowało 17 kwietnia br. Obradom przewodniczył Bartłomiej Mickiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Kluczową sprawą dyskutowaną podczas obrad Komisji Krajowej była organizacja manifestacji przeciw szaleństwu zielonego ładu, która została zaplanowana na 10 maja br. w Warszawie, wspólnie z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz sprawne zebranie podpisów obywateli naszego kraju w celu zorganizowania referendum ogólnonarodowego w sprawie zielonego draństwa groźnego w skutkach dla każdego mieszkańca naszej ojczyzny. Wojciech Krasuski, znający doskonale branżę hutniczą, w emocjonalnej wypowiedzi stwierdził, że przemysł hutniczy, spożywczy, motoryzacyjny i inne sektory gospodarki nie poradzą sobie z kosztami związanymi z olbrzymim wzrostem cen energii, co już skutkuje zwolnieniami z pracy i powolnym bankructwem. Przypomniał, że w Europie wytwarzane jest zaledwie 7% globalnych wielkości CO2. Obecna na posiedzeniu Zarządu Regionu Dorota Lipka – przewodnicząca Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej szczegółowo poinformowała o realnym zagrożeniu istnienia Poczty Polskiej – markowej, krajowej instytucji, której grozi likwidacja i masowe zwolnienia. Docelowo ma być przekształcona w spółkę kapitałową notowaną na giełdzie, podobnie jak telekomunikacja. Stąd 16 maja odbędzie się strajk ostrzegawczy, oby solidarnościowy, z udziałem wielu branż. Tylko masowe akcje protestacyjne w obronie Poczty Polskiej mogą zatrzymać likwidacyjny proces i ochronić miejsca pracy.

Waldemar Bartosz poinformował, że na początku czerwca w sprawie hutnictwa będzie obradować zespół trójstronny i Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Zaapelował o masowy, odpowiedzialny udział Polaków w wyborach do Europarlamentu, które odbędą się 9 czerwca i które definitywnie rozstrzygną o losach zarówno Europy jak i naszego kraju. Zdecydują czy będziemy krajem suwerennym, z własną walutą i konkurencyjnymi cenami energii. Jest to jeszcze w naszych rękach. Potem może być za późno.

Artur Jopek – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” poinformował o Konkursie dla najaktywniejszych Społecznych Inspektorów Pracy, kolejnej XVII już edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom i harmonogramie szkoleń związkowych realizowanych w maju. Przewodniczący Waldemar Bartosz przypomniał statutowe procedury, jakie obowiązują przy likwidacji organizacji związkowej.

Kolejne posiedzenie Zarządu – 4 czerwca br.

Kazimierz Pasternak