Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 1 października 2015r.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 1 października 2015r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje wiadomość o wycofaniu decyzji o sprzedaży w całości upadłego KKSM S.A. w Kielcach.

Decyzja o wydzieleniu z całej masy upadłościowej nieruchomości znajdującej się
w Kielcach na ul. Ściegiennego 5 celem odrębnego zbycia jej, podważa pierwotną koncepcję ratowania całego przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż całości dla wiarygodnego podmiotu
z branży. Dodatkowo odrębne zbycie nieruchomości w Kielcach, na której znajdują się zamieszkałe budynki, naruszać może w sposób dramatyczny prawa lokatorów. Również cena wywoławcza w przetargu (5,5 mln zł) za ponadhektarową działkę (obarczoną zapisem hipotecznym) w centrum miasta wydaje się zdecydowanie zaniżona, z niekorzyścią dla wierzycieli.

Takie rozbicie zorganizowanego majątku z konieczności rodzić musi negatywne skutki również dla miejsc pracy. Odrębna sprzedaż w późniejszym terminie kopalni bez zaplecza administracyjno-księgowego zatrudnionego w kieleckiej KKSM rodzi obawy o rozbicie firmy
i w konsekwencji jej fizyczną likwidację. Zagraża to stabilności zatrudnienia i dotychczasowych warunków pracy wszystkich pracowników KKSM.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” należycie doceniając niezależność sądów, apeluje do Sądu Rejonowego w Kielcach o powtórne przeanalizowanie podjętych decyzji w kierunku ich zmiany, przywracając dotychczasowe postanowienia o zbyciu masy upadłościowej KKSM S.A. w całości.

Apel ten kierujemy również do największego wierzyciela – Banku Zachodniego S.A., który do tej pory stał na stanowisku nie dzielenia majątku KKSM.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz apeluje do Agencji Restrukturyzacji Przemysłu w Warszawie, jako rządowego podmiotu, którego celem jest m.in. ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy, o nabycie w całości majątku KKSM w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa i ratowania 270 miejsc pracy i ważnego podmiotu gospodarczego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwróci się w dniu
5 października 2015r. o podjęcie statutowych decyzji przypisanym związkom zawodowym
w celu ratowania zagrożonych miejsc pracy. Fizyczna likwidacja KKSM-u byłaby tragicznym przykładem braku odpowiedzialności decydentów wszystkich szczebli władzy państwowej doprowadzających do ruiny kwitnącego zakładu, mającego znakomite perspektywy na rynku branżowym.

Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY