Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 8(1422) 20 lutego 2024 5 „Solidarność” u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

6 lutego 2024r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Świętokrzyskiej „Solidarności” w pierwszej kolejności zaproponował rozpoznanie przez Zarząd Regionu odwołania od odmowy, dokonanej przez jedną z komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”, przyjęcia zainteresowanego pracownika do Związku. Zarząd Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” działając na podstawie § 9 ust.5 Statutu NSZZ „Solidarność” po wysłuchaniu stron i dyskusji w przedmiotowej sprawie przyjął uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet NSZZ „Solidarność”.

Następnie przewodniczący Waldemar Bartosz oraz Artur Jopek i Wojciech Krasuski wchodzący w skład Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapoznali Zarząd Regionu z przebiegiem i efektami spotkania władzy Krajowej Związku z Andrzejem Dudą – Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim 30 stycznia br. W atmosferze życzliwości i odpowiedzialności za obecne i przyszłe losy naszego kraju, po krótkich wystąpieniach, zarówno prezydenta jak i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w kilkugodzinnej dyskusji prezydent zapoznał się szczegółowo z problemami, z jakimi aktualnie borykają się poszczególne sektory gospodarcze naszego kraju. Przewodniczący sekretariatów branżowych zwracali uwagę w swoich wypowiedziach na niepokoje pracowników związane chociażby z utratą pracy, likwidacją zakładów pracy (motoryzacja, lasy państwowe) i konsekwencjami klimatycznych absurdów, szkodliwych dla gospodarki i mieszkańców naszego kraju. Prezydent zapewnił o wsparciu „Solidarności” w rozwiązywaniu bieżących problemów w skali kraju i poszczególnych branż. W przyjętym przez aklamację stanowisku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraziła stanowczy sprzeciw wobec rażącego bezprawia stosowanego przez aktualnie rządzących w naszym kraju, z władzą ustawodawczą włącznie.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” realizując przyjęty porządek obrad zatwierdził w formie uchwały wykonanie budżetu za 2023 rok oraz przyjął uchwałę w sprawie budżetu na rok bieżący.

Wiceprzewodniczący Artur Jopek poinformował Zarząd o planie szkoleń związkowych realizowanych na terenie regionu w lutym.

Z kolei wiceprzewodniczący Mieczysław Gójski poinformował o przebiegu jubileuszowego – XX Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, do którego uczestnictwa zgłosiło się blisko 400 uczniów z 30 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Eliminacje szkolne odbędą się 8 marca, a na 5 kwietnia został zaplanowany finał konkursu. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu ma nastąpić 26 kwietnia.

Przewodniczący Waldemar Bartosz zaapelował o promowanie Fundacji Dla Dobra Wspólnego w środowiskach pracy i zamieszkania z przekazaniem 1,5% odpisu z podatku PIT na realizowane przez Fundację cele wspierające ludzi będących w dramatycznie trudnych sytuacjach.

Artur Jopek poinformował o kolejnej edycji konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Nieprzekraczalny termin zgłaszania wniosków konkursowych to 15 maja br.

Przewodniczący Waldemar Bartosz skierował zaproszenie do wszystkich struktur związkowych NSZZ „Solidarność” wraz z pocztami sztandarowymi do udziału 14 lutego w Kielcach, w rocznicowej uroczystości powstania Armii Krajowej, największej podziemnej struktury wojskowej walczącej z okupantem niemieckim i sowieckim.

Te uroczystości odbywają się corocznie na skwerze Stefana Żeromskiego, przed Pomnikiem Armii Krajowej (Łukiem Triumfalnym).

Następne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 5 marca br.

Kazimierz Pasternak