Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 9(1423) 27 lutego 2024 5 Rusza konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”!

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu dla Społecznych Inspektorów Pracy, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Zapraszamy do udziału wszystkich społecznych inspektorów pracy NSZZ „Solidarność”, którzy aktywnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony praw pracowników w naszym Regionie.

Celem konkursu jest nagrodzenie tych inspektorów, którzy nie tylko wypełniają swoje obowiązki, lecz także angażują się w działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Mogą w nim uczestniczyć zarówno indywidualni inspektorzy, jak i zespoły reprezentujące różne zakłady czy grupy społeczne, zgłoszone przez organizacje związkowe.

Zespoły eksperckie oceniają zgłoszenia, wyłaniając laureatów, którzy przechodzą do etapu krajowego. Na szczeblu centralnym, Główny Inspektor Pracy przyznaje wyróżnienia społecznym inspektorom pracy.

Pierwszy etap Konkursu odbywa się na szczeblu wojewódzkim. Społecznych Inspektorów Pracy zgłaszają do Konkursu organizacje związkowe, w terminie do dnia 15 maja br. Organizacje związkowe przesyłają do właściwych terytorialnie Okręgowych Inspektorów Pracy dokumentację konkursową. Szczegółowe zasady konkursu wraz ze wzorami dokumentów są dostępne w regulaminie na stronie internetowej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (https://solidarnosc-swietokrzyska.pl/).

Zachęcamy Społecznych Inspektorów Pracy do udziału w konkursie.