Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 45(1412) 5 grudzień 2023 5 Rozważania biblijne

II NIEDZIELA ADWENTU, ROK B (10 grudnia 2023r.)

Iz 40,1-5. 9-11 Przygotujcie drogę dla Pana

2 P 3, 8-14 Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Mk 1,1-8 Prostujcie ścieżki dla Pana

Głos Kościoła na pustyni świata: Przygotowujmy drogę Jezusowi-Panu,

prostujmy nasze ścieżki dla Niego!

Dzisiaj „Głos wołający na pustyni” to głos Kościoła na pustyni współczesnego świata. Kościół przygotowuje nas w czasie Adwentu na spotkanie z Przychodzącym Jezusem Mesjaszem, czyli Chrystusem. Jak to czyni?

Czyni to przez słowo Boże, sakramenty, m.in. sakrament pojednania i pokuty, Eucharystii. Wypełnia się w Kościele słowo proroka Izajasza, który jako z jednych postaci adwentu zapowiada i wskazuje na Jezusa: „Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą …, Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed nim Jego zapłata

Jezus przychodząc na ziemię, okazuje nam łaskę i daje nam zbawienie.

Chrystus nie chce nikogo zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.

Na początku adwentu, Kościół zawsze wskazuje na swój początek, który zawsze głosi: „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”. Pozwólmy, aby głos Kościoła wołający na pustyni naszych serc, przeniknął nas do głębi, wydając w nas trwałe i obfite owoce przemiany i nawrócenia. Tak jak za Janem Chrzcicielem, tak i za Kościołem idzie mocniejszy od niego, którym jest Jezus-Mesjasz, zanurzający nas w Duchu Świętym i Jego Miłości. I tego możemy doświadczać w każdej Eucharystii.

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!  – Ks. Konrad Walerczak