Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 2(1415) 9 stycznia 2024 5 Rozważania Biblijne

II Niedziela zwykła, rok B, 14.01.2024 r.

1 Sm 3, 3b-10.19 Powołanie Samuela
1Kor 6, 13c-15a. 17-20 Wasze ciała są członkami Chrystusa
J 1, 35-42 Powołanie pierwszych uczniów

Jezus powołuje nas, uczniów przez swoje słowo, abyśmy byli z Nim!

Bóg objawia się i powołuje nas ludzi przez swoje słowo. Tak Bóg powołał Samuela, który rozpoznał głos Boga, gdy zawołał go po imieniu. A jaka powinna być postawa człowieka wobec powołującego go słowa Bożego? Taka jaką przyjął Samuel, który odpowiadając Bogu: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”, dorastając przy Nim, nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu Jego słowu.

Przyjęte słowo Boże, pozwala nam rozeznać i przyjść do Boga, aby pełnić Jego wolę (Ps 40). Słowo Boże pozwala nam odkryć naszą głębszą tożsamość, że nasze ciała są przybytkiem Ducha Świętego, który w nas jest dzięki Bogu i że należymy we wszystkim do Boga.

Bóg najpełniej objawił się w swoim Synu, Jezusie, Słowie, które stało się ciałem. To Jezus nas powołuje do pełnej wspólnoty z Bogiem, przez Niego, przez towarzyszenie Mu na drodze pełnienia woli Bożej, którą ukazał nam przez słowa Ewangelii. Jezus nas odnajduje i powołuje, abyśmy w Nim odkryli, znaleźli Mesjasza, czyli Chrystusa i pozostając przy Nim, czerpali życie z Jego Ducha Świętego.

Chodźmy i kontemplujmy, gdzie Jezus mieszka w słowie i Sakramencie, żyjąc z Nim i w Nim teraz i na wieki!

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! – Ks. Konrad Walerczak