Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 13(1427) 26 marca 2024 5 Rozważania Biblijne

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, Rok B, 31.03.2024r.

Dz 10, 34a. 37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3, 1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Tak witamy się w czasie Świąt Wielkanocnych. Jednak, czy rzeczywiście doświadczyłem Zmartwychwstania Pana w swoim życiu? Czy spotkałem Go po Zmartwychwstaniu? Jezus powstał z martwych, zwyciężył śmierć, piekło i szatana. Jest z nami i pragnie być z nami, tylko musimy chcieć go spotkać. Pismo Święte mówi nam o tym, jak Jezus po chwalebnym zmartwychwstaniu ukazywał się różnym osobom. Gdyby tak szukać wspólnego mianownika tych wszystkich spotkań, musimy dojść do jednego wniosku: Spotkanie z Jezusem musi prowadzić do diametralnej przemiany życia. Czy każde spotkanie z Jezusem zmienia moje życie? Tak więc z jednej strony zmartwychwstanie Chrystusa jest sercem Dobrej Nowiny, rewelacją, wielkim radosnym zaskoczeniem, podstawą wiary– z drugiej zaś również „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”. I to też obserwujemy. Bo wiara jest trudna, nie czarujmy się. Czy nie wystarczy więc, że ją przyjmiemy? Że będziemy w niej wzrastać? Otóż… Nie. Nasza wiara jest wiarą miłości, skierowaną ku Bogu i drugiemu człowiekowi, a ten potrzebuje często wsparcia, otuchy i uwagi. Dlatego tak ważne jest, by swoim całym życiem oznajmiać światu, kto jest naszym Panem. Żyj dobrze, bo Twoje życie może być jedyną Ewangelią, jaką zobaczą ludzie. Dlatego wracamy do naszego świadectwa. Świadectwo to narzędzie pozwalające z jednej strony pokazać oddalonym od Boga działanie Jego miłości, a z drugiej umocnić współziomków. Nie trzeba od razu wychodzić na ulicę z megafonem i opowiadać o Chrystusie. Na początek zwróćmy uwagę na małe rzeczy – przeżegnanie się przejeżdżając obok kościoła, kulturę słowa, życzliwość. Takie szczegóły są czasem jak promienie słońca, przebijające się między ciemnymi chmurami. Wytrwajmy i bądźmy mocni, mocni mocą wiary, mocą nadziei i mocą miłości. A wtedy staniemy się prawdziwymi apostołami.

o. Jakub Zawadzki SOCist.