Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 9(1423) 27 lutego 2024 5 Rozważania Biblijne

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, Rok B, 3 marca 2024r.

Wj 20, 1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych

1 Kor 1, 22-25 Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Kiedy patrzymy na nasze życie, to musimy szczerze przyznać, że wiele razy dokonywaliśmy duchowego handlu z Bogiem. Mówiłem: zrobię to czy tamto, a Ty w zamian daj mi to i to. Taki sposób myślenia jest zapisany na „dysku” ludzi pobożnych. Ile wypełniamy pobożnych uczynków: postów, umartwień, modlitw, pielgrzymek, koronek, oczekując nie tylko odpłaty od Boga, co wypełnienia się naszej woli. Takie zachowanie jest krokiem w stronę największego grzechu: stawiania siebie w miejsce Boga i czynienia się bogiem. Ależ zaczniemy od razu protestować i wymawiać się, że to nie jest prawdą! Ale tak jest! Czynimy wszystko, aby to Bóg pełnił naszą wolę!!!

Zapominamy przy tym o tym, że jesteśmy świątynią… Jezus Chrystus utożsamia się ze świątynią: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Jezus wypełnił kult świątynny – oddał w swoim ciele chwałę Ojcu. Umierając na krzyżu wypełnił wolę Ojca Niebieskiego. On stał się świątynią! My, którzy przez chrzest jesteśmy zanurzeni w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu, jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Jego mocą tworzymy niezniszczalne Ciało Chrystusa.

o. Jakub Zawadzki SOCist