Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 45(1412) 5 grudzień 2023 5 Prawa i obowiązki zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej (cd)

Działaczom związkowym przedstawiamy skondensowany informator dotyczący praw i obowiązków jakimi dysponują związkowe organizacje zakładowe/międzyzakładowe. Uwzględnienie tych przepisów w codziennej praktyce związkowej zapewni skuteczną i zgodną z prawem działalność osób zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.

W przypadkach wątpliwych prosimy o kontakt z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (tel. 41 34 477 03, e-mail: kielce@solidarnosc.org.pl).

UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

7.

Wystąpić z pisemnym żądaniem wszczęcia sporu zbiorowego do Pracodawcy dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników, jeśli to uzasadnione.

Podstawa prawna: art. 1 i 7 ust. 1 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Termin realizacji: na bieżąco.

8.

Współdziałać z państwowym inspektorem pracy w toku wykonywanych przez niego czynności kontrolnych w zakładzie pracy.

Podstawa prawna: art. 29 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Termin realizacji: na bieżąco.

9.

Sprawować kontrolę nad kasą zapomogowo – pożyczkową.

Podstawa prawna: art. 5 Ustawa o kasach zapomogowo – pożyczkowych.

Termin realizacji: na bieżąco.

10.

Wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o zatarcie kary porządkowej przed upływem roku od jej udzielenia pracownikowi reprezentowanemu przez organizację związkową.

Podstawa prawna: art. 113 § 1 Kodeks pracy.

Termin realizacji: na bieżąco.

11.

Wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zwrot zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na ten fundusz.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Termin realizacji: na bieżąco.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

ul. Planty 16A, 25-502 Kielce

tel. 41 344 77 03

e-mail: kielce@solidarnosc.org.pl