Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pracownik pracuje na dwóch etatach w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku: jako kierowca od 8.00 do 16.00, a jako dozorca od 16.00 do 20.00. Złożył dwa wnioski o urlop na 10 dni w okresie od 25 lipca do 12 sierpnia 2023r. Jak prawidłowo rozliczyć urlop?

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu w wymiarze 80 godzin (10 dni x 8 godz.) ze stosunku pracy na stanowisku kierowcy oraz 40 godzin (10 dni x 4 godz.) ze stosunku pracy jako dozorca. Przyjmując założenie, że wcześniej w tym roku pracownik nie korzystał z urlopu wypoczynkowego oraz że ma prawo odpowiednio do 26 i 13 dni urlopu w 2023r., pozostanie mu do zrealizowania za ten rok:

• 128 godz. urlopu (26 dni x 8 godz. = 208 godz.; 208 godz. – 80 godz. = 128 godz.) z etatu kierowcy,

• 64 godz. urlopu (13 dni x 8 godz. = 104 godz.; 104 godz. – 40 godz. = 64 godz.) z etatu dozorcy.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”