Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gdzie należy zamieścić informację o dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz o okresach rozliczeniowych, jeśli w zakładzie pracy nie obowiązuje regulamin wynagradzania (zatrudnienie poniżej 50 osób)? Czy te informacje należy zamieścić w umowie o pracę czy w informacji o warunkach zatrudnienia?

Pracodawca obowiązany jest wydać obwieszczenie o czasie pracy. Dodatek za pracę w porze nocnej wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Jeżeli zaś chodzi o porę nocną to określana jest ona w informacji o warunkach zatrudnienia.

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w:

• układzie zbiorowym pracy,

• regulaminie pracy,

• obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 k.p.).

Obwieszczenie o czasie pracy jest obowiązkowym aktem wewnętrznym u pracodawcy, który nie wydaje regulaminu pracy.

Pora nocna określana jest w regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca go nie wydaje, obowiązkowo należy wskazać na nią w informacji o warunkach zatrudnienia.

Dodatek za pracę w porze nocnej to świadczenie, do którego pracownik ma prawo wprost z art. 1518 k.p. Jeżeli dodatek za pracę w porze nocnej miałby być ukształtowany korzystniej, to przy braku regulaminu wynagradzania musiałby zostać uwzględniony w umowie o pracę. W informacji o warunkach zatrudnienia informuje się m.in. o innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Obejmuje to m.in. dodatek za pracę w porze nocnej.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”