Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 45(1412) 5 grudzień 2023 5 Od 17 listopada 2023r. obowiązkowa refundacja szkieł kontaktowych

Marta Śnioch

Nowe przepisy zmieniające zasady bhp przy pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi wprowadzają także obowiązek refundacji pracownikom zakupu szkieł kontaktowych do pracy z komputerem. Taka regulacja wchodzi w życie od 17 listopada 2023r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wprowadziła obowiązek zapewnienia przez pracodawców swoim pracownikom także szkieł kontaktowych, czyli w praktyce obowiązek refundacji kosztów ich zakupu. Analogicznie jak w przypadku okularów dotyczy to szkieł kontaktowych zakupionych zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Dotychczas wielu pracodawców dobrowolnie realizowało już refundację zakupu szkieł kontaktowych na podstawie art. 9 ust. 3 dyrektywy Rady z 29 maja 1990r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG)(90/270/EWG). Także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów wskazywały na taką możliwość. Jednak dotychczas była to refundacja odbywająca się na zasadzie dobrowolności. W wyniku zmiany przepisu pracodawca nie będzie już mógł odmówić pracownikowi finansowania zakupu szkieł kontaktowych.

Pracodawcy powinni zweryfikować brzemiennie swoich wewnętrznych przepisów i procedur regulujących proces refundacji okularów. Ci zatrudniający, którzy nie mają ujętej w nich refundacji szkieł kontaktowych, powinni uzupełnić ten brak do 17 listopada 2023r.