Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 46(1413) 12 grudzień 2023 5 Obradował Zarząd Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” – Potrzebna mobilizacja

Kazimierz Pasternak

We wtorek, 5 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Na wstępie przewodniczący Waldemar Bartosz zwrócił się do kilku delegatur o potwierdzenie prenumeraty Tygodnika Solidarność i przypomniał o ustawowym obowiązku, każdej bez wyjątku zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”, do pisemnego informowania pracodawcy o liczbie osób zatrudnionych, należących do organizacji związkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, nie później niż do 10 stycznia przyszłego roku. Przypomniał także o prawnych konsekwencjach niespełnienia tego obowiązku.

Po przyjęciu porządku posiedzenia, przewodniczący poinformował Zarząd o przebiegu listopadowego posiedzenia Komisji Krajowej i podjętych decyzjach. Na wniosek przewodniczącego – Piotra Dudy, Komisja Krajowa dokonała wyboru 4 członków prezydium (3 zastępców i skarbnika). Pozostałe wakaty zostaną uzupełnione na styczniowym posiedzeniu. Powołano zespoły do spraw branżowych i funduszu strajkowego. Przyjęto apel skierowany do Sejmu obecnej kadencji o przyspieszenie terminu pierwszego czytania projektu obywatelskiego ustawy o emeryturach stażowych. Komisja Krajowa wyraziła zgodę na przystąpienie Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” do branżowych struktur europejskich.

Ze stanowczym protestem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” spotkała się zapowiadana skandaliczna propozycja Platformy Obywatelskiej i partii koalicyjnych o przywrócenie horrendalnie wysokich emerytur dla esbeków, oraz likwidację Instytutu Pamięci Narodowej – „dziecka” „Solidarności” lub całkowitej marginalizacji Instytutu.

W ocenie przewodniczącego Waldemara Bartosza nadal prześladowana jest Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim. Są próby likwidacji działu, w którym pracują aktywni liderzy związkowi, organizatorzy związku. Wiesław Koza zadeklarował rozmowę w tej sprawie z Anną Krupką – liderem PIS-u w województwie świętokrzyskim.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie, podległym Staroście Jędrzejowskiemu, nadal są podejmowane próby zastraszania pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” i zwolnienia w trybie dyscyplinarnym przewodniczącej.

Udało się, niemal „rzutem na taśmę”, uruchomić podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników kieleckiego MOPR-u objętego działalnością MOZ NSZZ „Solidarność” w Skanska S.A. Są zakłady pracy, w których znacząco pogorszyła się sytuacja finansowa, będące w strukturach państwowego nadzoru właścicielskiego.

Artur Jopek – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” podsumował dotychczasowy przebieg szkoleń związkowych realizowanych w ramach przyjętego programu. W okresie 3 miesięcy zostało przeszkolonych 357 związkowców w ramach szkoleń podstawowych, SIP i dedykowanych dla większych organizacji. Zostały opracowane i przekazane dla członków zarządu plany szkoleń związkowych na pierwsze półrocze 2024 roku oraz adresowanych do społecznych inspektorów pracy. Artur Jopek poinformował Zarząd o wnioskach związanych ze szkoleniami i podkreślił konieczność ich kontynuacji, tym bardziej w sytuacji, kiedy liczna grupa działaczy związkowych to ludzie młodzi, a poszerzanie wiedzy, to jeden z kluczowych segmentów skuteczności związkowej.

W sprawach różnych przewodniczący Waldemar Bartosz zwrócił się o swoistą aktywność i mobilizację zakładowych struktur związkowych, z delegaturami włącznie, dotyczącą kolejnej, ponurej rocznicy stanu wojennego wymierzonego w naród i „Solidarność”. 13 grudnia bieżącego roku, o godzinie 9:00 przy tablicy Aresztu Śledczego w Kielcach, upamiętniającej dramat ludzi tam internowanych i osadzonych, zostaną złożone kwiaty. O godzinie 10:30 kwiaty złożą delegacje przed tablicą w kieleckim Chemarze. O godzinie 15:00 tego dnia w kieleckiej siedzibie IPN „Przystanek Historia” przy ulicy Warszawskiej 5, dr Marzena Grosicka z Delegatury IPN w Kielcach, skieruje do zebranych referat zatytułowany „Bilans represji w okresie stanu wojennego”. O godzinie 18:00, w kieleckiej Bazylice Katedralnej Biskup Kielecki Jan Piotrowski będzie sprawował mszę św. w intencji ofiar stanu wojennego. Tradycyjnie, po zakończeniu liturgii, delegacje w asyście pocztów sztandarowych, złożą wiązanki kwiatów przed figurą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”. Ta dramatyczna rocznica zostanie upamiętniona we wszystkich delegaturach.

5 stycznia, w samo południe, w kieleckim hotelu DAL odbędzie się regionalne spotkanie opłatkowe z udziałem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Mieczysław Gójski – zastępca przewodniczącego, poinformował Zarząd o przygotowaniach i kolejnych etapach dwudziestej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność” adresowanego do uczniów szkół średnich z terenu województwa świętokrzyskiego. Na 5 kwietnia został zaplanowany finał wojewódzki.

Kolejne posiedzenie Zarządu Regionu odbędzie się 9 stycznia 2024 roku.

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok przewodniczący Waldemar Bartosz przekazał Zarządowi świąteczne życzenia i pomyślności w Nowym 2024 roku.