Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 6(1418) 6 lutego 2024 5 NSZZ „Solidarność” w jędrzejowskim PUP

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach naszego pisma, grupa pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie postanowiła zrzeszyć się w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Zostali oni przyjęci do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „Solidarność” w Jędrzejowie. Przewodniczącą koła związkowców w PUP została jedna z pracownic i została objęta, zgodnie z prawem, szczególną ochroną prawną. Pomimo tego została poddana przez pracodawcę różnym tzw. karom porządkowym. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, który rozpatrywał odwołanie pracownika od kary, już na pierwszym posiedzeniu uchylił tę karę i uznał, że nie była uzasadniona. Również Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach, która na wniosek „Solidarności” przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie uznała zasadność skargi Związku. Pismem z 11 stycznia br. PIP stwierdził, że pracodawca – dyrektor PUP „nie zachował procedury” dotyczącej przynależności do związku karanego pracownika. Ponadto PIP stwierdził nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (brak zgody związku zawodowego na wypłaty); pracodawca nie podjął działań mających na celu przeciwdziałanie w firmie mobbingowi.

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie skieruje do PIP wniosek o przesłanie pełnego protokołu pokontrolnego. Rozważy z pracownikami PUP i prawnikami Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” skierowanie do Sądu oskarżenia o mobbing w stosunku do niektórych pracowników.

Biorąc pod uwagę, że Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką samorządu powiatowego, czyli Starostwa w Jędrzejowie, odpowiedzialność, jeśli chodzi o nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki, ponosi Starostwo. Dlatego też NSZZ „Solidarność” domagać się będzie działań w tej sprawie.