Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 45(1412) 5 grudzień 2023 5 Nowi członkowie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Paweł Perchel

Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, powołał w środę, 22.11.2023r. w skład Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej dwie osoby. Są nimi panowie: Jerzy Jabłoński oraz Andrzej Pawlik. Aktualnie Rada liczy dziewięcioro członków i jest to już pełny skład.

Powołanie nowych członków z pewnością usprawni pracę Rady oraz wpłynie na bardziej precyzyjne opiniowanie wniosków oraz lepszą integrację środowiska.

Panu Wojewodzie dziękujemy za powołanie, a nowych kolegów witamy w naszym gronie.

Rada została powołana 20 grudnia 2017 roku przez ówczesną Wojewodę Panią Agatę Wojtyszek. Przez sześć lat odbyło się 68 posiedzeń, opiniowaliśmy 111 wniosków. Obecnie w województwie świętokrzyskim są 362 osoby (żyjące), które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej (stan na połowę roku 2023), a około 230 osób jest odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności (jest to liczba osób żyjących i zmarłych). W sumie, osób posiadających status i/lub KWiS jest blisko pięćset (żyjących oraz zmarłych). Zmarłych działaczy opozycji antykomunistycznej jest 98.

Do głównych zadań Rady, działającej przy Wojewodzie Świętokrzyskim, należy m.in. opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

Rada konsultacyjna może również podejmować inicjatywy zmierzające do integracji środowisk opozycji antykomunistycznej oraz dokonywać analiz sytuacji życiowej działaczy opozycji i osób represjonowanych i przedkładać Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderaty w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki.

Aktualny skład Rady:

1. Paweł Perchel – Przewodniczący Rady

2. Waldemar Bartosz

3. Edward Dudek

4. Jerzy Jabłoński

5. Marian Lasek

6. Helena Obara

7. Andrzej Pawlik

8. Władysław Rutkiewicz

9. Jerzy Stopa

(źródło: www.kielce.uw.gov.pl)