Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 47(1414) 19 grudzień 2023 5 Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Od 11 października br. mamy rozpoczętą XVI edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Ankiety zgłoszeniowe i wymagane dokumenty należy przesyłać do Komisji Krajowej za pośrednictwem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (25-502 Kielce, ul. Planty 16A) i pocztą elektroniczną na adres: kielce@solidarnosc.org.pl

Termin złożenia dokumentów w Komisji Krajowej upływa 31 grudnia 2023 roku.

Przesłanie wniosków wcześniej daje możliwość poprawienia ewentualnych błędów, czy uzupełnienia niekompletnych dokumentów.

Akcja nadawania certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zainicjowana została przez „Solidarność” w 2007 roku. Jest to jedyna nagroda, do przyznania której pracodawców nominują sami pracownicy. Zgodnie z regulaminem konkursu kandydatów mogą zgłaszać podstawowe organizacje NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy. Laureatów wyłania Komisja Certyfikacyjna, w skład której wchodzą przewodniczący „Solidarności” oraz przedstawiciele Prezydenta RP i Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Certyfikatem można posługiwać się przez 3 lata. Ponowny udział w konkursie pracodawca może wziąć dopiero po upływie tego okresu. Certyfikat można też stracić, jeśli postępowanie pracodawcy zacznie być sprzeczne z ideą konkursu, w firmie łamane będą prawa pracownicze oraz zasady dialogu społecznego.