Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 21 (1435)21 maja 2024 5 Komunikat Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

z dnia 14 maja 2024 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym podsumowało akcję protestacyjną – demonstrację, która odbyła się w stolicy 10 maja br. Wyrażamy podziękowania dla ok. 2 tysięcy uczestników z naszego regionu.

Protest ten się nie kończy. W obronie naszej gospodarki, naszych miejsc pracy i poziomu życia wszystkich Polaków, rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej ograniczenia przez Polskę obecnych przepisów strategii „Zielonego Ładu” i bieżącej polityki klimatycznej UE. Celem takiego referendum jest zobowiązanie Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie, zawartej w europejskim „Zielonym Ładzie”.

W ten sposób pragniemy dać obywatelom naszego państwa możliwość sprawowania władzy, która według Konstytucji RP należy do Narodu i „Naród władzę tę posiada w sposób niepodzielny i niezbywalny” (Art. 4 Konstytucji).

Apelujemy więc do członków NSZZ „Solidarność”, sympatyków Związku i wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie tej obywatelskiej inicjatywy, składając swój podpis pod wnioskiem o referendum.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz

Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Screenshot