Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Kategoria: TSS 21 (1435)21 maja 2024

Rozważania Biblijne

Najświętszej Trójcy – Uroczystość, Rok B, 26 maja 2024r. Pwt 4, 32-34. 39-40 Bóg jest jedenRz 8, 14-17 Otrzymaliśmy ducha przybrania za synówMt 28, 16-20 Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Przed naszymi oczami dziś scena Ewangelii według św. Mateusza:...

Prawo do wypoczynku

Kazimierz Pasternak Obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia pracownikom prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów, określając zarazem, że maksymalne normy czasu pracy określa ustawa, czyli obowiązujący kodeks...

Nie można różnicować dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

Marta Śnioch Nieuprawnione jest różnicowanie w regulaminie wynagradzania wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dla dyrektora szkoły. Rada gminy nie ma również prawa do wskazywania dni i okresów, w których dodatki będą albo nie będą przysługiwały. Takie...

Demonstracja i referendum

Najważniejsze, że dzisiaj byliśmy razem, że była „Solidarność” pracownicza, rolnicza, wiele indywidualnych osób, które przyjechały, bo czują, że są zagrożeni Zielonym Ładem i powiedzieliśmy jasno, że z tą jednością musimy dotrwać do zwycięstwa. Pokłócić się jeszcze...