Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 10(1424) 5 marca 2024 5 Fiskus czeka na sprawozdanie finansowe i CIT-8 za 2023 rok

Uwaga Organizacje Związkowe,

przypominamy o corocznym obowiązku rozliczenia finansowego za 2023r. W bieżącym roku obowiązują ustawowe terminy.

Deklarację podatkową CIT-8(33) i CIT-8/0(19) składamy do właściwego Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym do 31 marca 2024r. Dopuszczona jest jednak możliwość złożenia w/w deklaracji w wersji papierowej z wyłączeniem Organizacji, które składają PIT-11 tj. zatrudniają pracowników lub wypłacają świadczenia członkom związku opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprawozdanie finansowe składające się z następujących elementów:

• Bilans,

• Rachunek Zysków i Strat,

• Informacje uzupełniające obejmujące informacje ogólne o Organizacji Związkowej i inne informacje uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości,

• uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe,

należy przekazać w 2024 r. w strukturze logicznej, do Krajowej Administracji Skarbowej, tak jak w 2023 roku. Obowiązują następujące terminy:

1. Sporządzenie Sprawozdania Finansowego i podpisanie elektronicznie do 31 marca 2024r.

2. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego do 30 czerwca 2024r.

3. Wysyłka Sprawozdania Finansowego do KAS do 15 lipca2024 r.

Uwaga bardzo ważne! Dla naszych sprawozdań kluczowe są terminy! Sprawozdania bezwzględnie podpisujemy elektronicznie do 31 marca 2024r. a zatwierdzany do 30 czerwca 2024 r.

Przy składaniu sprawozdania finansowego należy zwrócić uwagę na datę zatwierdzenia sprawozdania i datę przesłania dokumentów (plików) sprawozdania do Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpiętość pomiędzy tymi datami nie powinna być większa niż 15 dni.

(Formularze w/w dokumentów do samodzielnego wypełnienia są do pobrania pod adresem:

https://solidarnosc-swietokrzyska.pl/wp-content/uploads/2024/02/formularze.docx)