Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Zmiany przy składaniu sprawozdań finansowych i CIT w 2020r.
Uwaga Organizacje Związkowe!
 
CIT
 
Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0 składamy do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym (jak w ubiegłym roku).
Dopuszczono jednak możliwość złożenia w/w deklaracji w wersji papierowej z wyłączeniem Organizacji, które zatrudniają pracowników (składają PIT-11).
 
Uwaga! Deklaracje składamy do 31 marca 2020 r.
 
 
Sprawozdanie finansowe w 2020 r.
 
Sprawozdanie finansowe czyli:
·         Bilans,
·         Rachunek Zysków i Strat,
·         Informacje uzupełniające (obejmujące informacje ogólne o Organizacji Związkowej i inne informacje uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z Załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości,
·         uchwały zatwierdzające,
w 2020r. musi zostać przekazane w strukturze logicznej, do Krajowej Administracji Skarbowej, a nie jak dotychczas do Urzędu Skarbowego.
 
W ubiegłym roku musieliśmy jedynie zachować formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie można składać go w postaci skanów, plików word, excel lub pdf!
 
Teraz należy dane ze sprawozdania wprowadzić do odpowiedniego formularza w aplikacji na stronie Ministerstwa Finansów i podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego i wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Jest ono dostępne pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
 
Uwaga bardzo ważne!
Dla naszych sprawozdań kluczowe są terminy! Sprawozdania bezwzględnie podpisujemy i wysyłamy do 31 marca 2020 r.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Księgowości Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”:
 
Tel: 41 344 77 03
E-mail: sekret.kielce@solidarnosc.org.pl