Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 16 (1430) 16 kwietnia 2024 5 Z obrad Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Zatrzymać zielone szaleństwo

Kazimierz Pasternak

Po przyjęciu porządku posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 3 kwietnia 2024r., Artur Jopek i Wojciech Krasuski przedstawili szczegółową informację z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Kluczowe decyzje krajowego gremium Związku to organizacja przez NSZZ „Solidarność” 10 maja br. w Warszawie demonstracji przeciw realizacji zielonego ładu, forsowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej przez unijnych decydentów z olbrzymią szkodą dla gospodarek krajowych i bezpośrednio ich mieszkańców, bez pytania kogokolwiek o finalne skutki tego szaleństwa. Podjęta została także decyzja o – poprzedzonym kampanią informacyjną – zbieraniu podpisów pod wnioskiem do Sejmu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie szkodliwości zielonego ładu. Podjęte przez Komisję Krajową działania mają m.in. na celu precyzyjne wyjaśnienie społeczeństwu polskiemu groźnych dla każdego obywatela naszego kraju skutków wprowadzenia zielonego ładu. Stąd wynika konieczność wielkiej odpowiedzialności przy czerwcowych wyborach do Europarlamentu i głosowanie na tych kandydatów, którzy potrafią bronić naszej racji stanu stawiając na taki skład Komisji Europejskiej, który zatrzyma dotychczas realizowaną strategię zielonego ładu. Komisja Krajowa powołała zespół ds. pakietu klimatycznego, którego zadaniem jest wypracowanie analiz ukazujących zagrożenia zielonego ładu. W skład tego zespołu wchodzi m.in. szef hutniczej „Solidarności” w Celsa „Huta Ostrowiec” – Wojciech Krasuski. Waldemar Bartosz – przewodniczący Regionalnej „Solidarności”, przypomniał wieloletnie działania naszego Związku, również w EKZZ-ecie, ostrzegające rządzących, w tym Komisję Europejską, przed dotkliwymi skutkami zielonego ładu. Ostrzeżenia te, niestety, zostały zbagatelizowane. Ażeby przeprowadzić referendum potrzebna jest obecnie szeroka mobilizacja społeczna, aby zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Im więcej podpisów, tym lepiej.

Zarząd Regionu przyjął uchwałę o zwołaniu Zakładowego Zebrania Członków NSZZ „Solidarność” w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim, co w świetle Statutu jest skutkiem braku realizacji przedmiotowego wniosku tej organizacji skierowanego przez członków do Komisji Zakładowej.

W dalszym przebiegu obrad zostały omówione konflikty i niepokoje występujące szczególnie w spółkach skarbu państwa po zmianach organizacyjnych gremiów kierowniczych. Wojciech Krasuski szczegółowo omówił bieżącą sytuację w Celsa „Huta Ostrowiec”, uznając, że sprawa ta winna zostać postawiona na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, z monitorowaniem tego problemu przez państwo.

Mieczysław Gójski – zastępca przewodniczącego, poinformował o przebiegu XX jubileuszowego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, w którym wzięło udział 350 uczniów ze szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Z tej grupy zostało wyłonionych 63 finalistów, spośród których, po pisemnym egzaminie, 11 uczniów zdobyło najwięcej punktów i jako zwycięzcy zostaną uhonorowani cennymi nagrodami podczas gali, z udziałem Przewodniczącego Piotra Dudy, która odbędzie się 26 kwietnia br. w Elektrowni Połaniec.

Artur Jopek – zastępca przewodniczącego, zapoznał z kolei Zarząd Regionu z harmonogramem szkoleń realizowanych w kwietniu i skierowanych do społecznych inspektorów pracy oraz zakładowych organizacji związkowych.

Mieczysław Gójski poinformował o uroczystościach związanych z czterdziestoleciem brutalnego zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”. 19 października br. w kieleckiej katedrze uroczystej Mszy świętej będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski. W staszowskim kościele p.w. Św. Barbary zostanie odsłonięta i poświęcona rzeźba ks. Jerzego ufundowana przez „Solidarność” z Siarkopolu. W Skarżysku – Kamiennej zostanie poświęcona i odsłonięta figura błogosławionego ks. Jerzego. 5 października br. w kieleckim WDK odbędzie się koncert rocznicowy w wykonaniu kieleckich filharmonistów. Przy współpracy z IPN zostanie otwarta okolicznościowa wystawa oraz wydana tematyczna publikacja. Waldemar Bartosz zachęcił do udziału 1 maja br. w pielgrzymce Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do Sanktuarium św. Józefa Robotnika w Kielcach, gdzie zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Początek uroczystości o godz. 11.00. Zaproszenie dotyczy także trzeciomajowego święta – msza w kieleckiej Bazylice Katedralnej.

Następne posiedzenie Zarząd Regionu 7 maja 2024r.