Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wspólnie ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach organizuje kolejną – XVI edycję Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Tematycznie jest nakierowany na historię „Solidarności” na tle najnowszej – powojennej historii Polski. Ale jego tematyka dotyczy także teoretycznych podstaw funkcjonowania związku zawodowego, w tym uniwersalnych funkcji i celów działania związku zawodowego oraz ruchu związkowego w Polsce i na świecie. Od ucznia biorącego udział w konkursie wymagana też jest wiedza podstawowa z obowiązującego prawa pracy oraz zagadnień związanych z Państwową i Społeczną Inspekcją Pracy. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło w nim ok. 600 uczniów z 24 szkół. Natomiast w całej historii konkursu udział w nim wzięło blisko 6 tysięcy uczniów. Patronat honorowy nad naszym konkursem sprawuje Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców przewidziano na dzień 26 kwietnia 2018r. a wcześniej, tj. 12 kwietnia odbędzie się finał wojewódzki poprzedzony z kolei eliminacjami szkolnymi przewidzianymi na dzień 9 marca br.

""