Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Waldemar Bartosz kolejny raz został przewodniczącym w Świętokrzyskiej „Solidarności”

Tak zdecydowali delegaci XXII WZD Regionu Świętokrzyskiego. Nie miał konkurentów. Otrzymał 109 głosów na 117 możliwych. Delegaci wybrali też 30-osobowy Zarząd Regionu, 5-osobową Komisję Rewizyjną i siedmiu delegatów na Krajowy Zjazd „Solidarności”.
Gośćmi XXII WZD byli m.in. senator Krzysztof Słoń, Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita oraz Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, który gratulując Waldemarowi Bartoszowi zwycięstwa w głosowaniu podkreślił równocześnie, że związki zawodowe są potrzebne zarówno jako partner pracodawców jak i rządu w wypracowywaniu takich rozwiązań, które są dobre dla ludzi pracy. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywa „Solidarność”.
XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" odbywało się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w czwartek, 29 czerwca 2023r. Przed obradami delegaci wzięli udział we mszy świętej sprawowanej przez biskupa Andrzeja Kaletę w seminaryjnym kościele pw. Trójcy Świętej.
Świętokrzyska „Solidarność” liczy ponad 16 tysięcy związkowców działających w 188 organizacjach.
W Regionie jest zarejestrowanych sześć sekcji branżowych.
Waldemar Bartosz pełni funkcję przewodniczącego od 1989 roku.

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""