Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 W sprawie Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych
Minister Skarbu Państwa
Warszawa, dnia 17 grudnia 2015r.
 
BM.0730.2015(124676)
Pani
Anna Krupka
Poseł na Sejm RP
ul. Jana Pawła II 13/18
25-025 Kielce
 
Szanowna Pani Poseł
W związku z pismem Pani Poseł dotyczącym likwidacji Spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej KKSM), uprzejmie informuję, iż Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych KKSM w ramach toczącego się postępowania upadłościowego.
Aktualnie ARP S.A. prowadzi prace analityczne niezbędne do podjęcia przez Zarząd Spółki ostatecznej decyzji w zakresie nabycia majątku od KKSM. O prowadzonych przez ARP S.A. działaniach oraz planowanym terminie złożenia ostatecznej oferty (tj. 15.01.2016 r.) został poinformowany Syndyk masy upadłości KKSM.
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż mając na względzie istotną rolę Spółki KKSM w regionie oraz skutki społeczne prowadzonego postępowania upadłościowego, w dniu 2 grudnia br. zwróciłem się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem postępowania upadłościowego KKSM prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Kielcach.
Przedstawiając powyższe mam nadzieję, iż działania podejmowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pozwolą na wypracowanie rozwiązań i podjęcie decyzji uwzględniających interesy zarówno Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., jej pracowników, jak również ARP S.A.
 
Z poważaniem
Minister
Dawid Jackiewicz
""