Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 W kieleckim Chemarze unieważniono przetarg bez podania przyczyn

Wczoraj, tj. 13.07.2011r. prezes Zarządu Chemar SA bez podania przyczyn unieważnił przetarg na sprzedaż udziałów spółki zależnej – „Odlewnie Chemar” spółka z o.o.

Przeciągający się proces prywatyzacji jest niebezpieczny dla dalszego funkcjonowania firmy. Ta nieodpowiedzialna decyzja może doprowadzić do szybkiej upadłości spółki. Związki zawodowe działające w Chemarze oczekują od prezesa niezwłocznych wyjaśnień i podania przyczyn unieważnienia przetargu.

Tematem prywatyzacji spółki „Odlewnie Chemar” zajmowała się obradująca dziś (14.07.2011r.) Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. Jej decyzją przewodnicząca WKDS – Wojewoda Świętokrzyski została upoważniona do złożenia pisemnego wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z żądaniem wyjaśnień zaistniałej sytuacji. Wojewoda ma wystąpić również o wzmożenie nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez ministra nad majątkiem skarbu państwa tj. Chemar SA w Kielcach.