Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Uwaga! Pamiętaj o wysłaniu CIT-8
Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0
składamy do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym (jak w ubiegłym roku).
Dopuszczono jednak możliwość złożenia w/w deklaracji w wersji papierowej z wyłączeniem Organizacji, które zatrudniają pracowników (składają PIT-11).
 
Uwaga! Deklaracje składamy do 31 marca 2021r.
 
Sprawozdanie finansowe w 2021r.
 
Sprawozdanie finansowe (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacje uzupełniające, uchwały zatwierdzające) w 2021r. musi zostać przekazane w strukturze logicznej, do Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Dane ze Sprawozdania finansowego i załączników należy wprowadzić do odpowiedniego formularza w aplikacji na stronie Ministerstwa Finansów i podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego i wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Uwaga, bardzo ważne!
Dla naszych sprawozdań kluczowe są terminy! Sprawozdania bezwzględnie podpisujemy elektronicznie do 31 marca 2021r. Warto w tym terminie również wysłać podpisane sprawozdanie do KAS.
 
Szczegółowa informacja jest zamieszczona obok, na górze lewego panelu, na naszej stronie internetowej („Pobierz instrukcję sporządzania i przekazywania Deklaracji CIT-8…”)
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Księgowości Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”: tel: 41 344 77 03,   41 34 460 33,   e-mail: sekret.kielce@solidarnosc.org.pl