Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Uchwała Nr 58/2017 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 3 października 2017r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 52 Statutu NSZZ „Solidarność” i § 73 Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 18/2017 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) postanawia:
 
1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 150 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.
 
2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 75 członków.
 
3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 75 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.
 
5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa14 kwietnia 2018r.
 
6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2018-2022 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2018r.
 
7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2017
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 3 października 2017r.
 
 
Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uwzględniająca liczbę członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:
 
Lp.
Liczba członków zrzeszonych w organizacji związkowej
Liczba wybieranych
w trybie bezpośrednim
Delegatów na WZD Regionu
1.
75-150
1
2.
151-300
2
3.
301-450
3
4.
451-600
4
5.
601-750
5
6.
751-900
6
7.
901-1050
7
8.
1051-1200
8
9.
1201-1350
9
 
 
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
""