Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 22 (1436)28 maja 2024 5 „Towarzysz Wiesław ma rację, mamy w Polsce demokrację…”

Waldemar Bartosz

… Tak studenci w 1968 r. prześmiewczo śpiewali po zdjęciu „Dziadów” Adama Mickiewicza ze sceny Teatru Narodowego. Te historyczne słowa przypominają się także dzisiaj kiedy komisarz UE Věra Jourová ogłosiła, że w Polsce wróciła praworządność. Nareszcie mamy demokrację, można by zawołać.

W tym samym czasie Prezydent Warszawy, vice szef rządzącej partii – Rafał Trzaskowski zakazał w podległych mu urzędach prezentowania symboli religijnych, wśród nich – krzyża. W praktyce oznacza to, co najmniej, ograniczenie prawa do publicznego uzewnętrzniania swojej religii. I tutaj trzeba zakrzyknąć: Konstytucja, Konstytucja. W art. 53, ust. 2 Konstytucji jest jasny zapis, że „wolność religii obejmuje wolność wyznania (…) oraz uzewnętrznienia indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii (…)”.

3 grudnia 2009r. Sejm RP podjął Uchwałę „w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy” następującej treści:

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

– uznając, że znak krzyża jest nie tylko symbolem religijnym i znakiem miłości Boga do ludzi, ale w sferze publicznej przypomina o gotowości do poświęcenia dla drugiego człowieka, wyraża wartości budujące szacunek dla godności każdego człowieka i jego praw,

– deklarując wrażliwość na respektowanie wolności myśli, sumienia i wyznania,

– nawiązując do tradycji wolnościowej I Rzeczypospolitej, która była w ówczesnej Europie wzorem tolerancji narodowościowej i religijnej,

– wskazując na zasadniczy i pozytywny wkład chrześcijaństwa w rozwój praw osoby ludzkiej, kulturę narodów Europy i jedność naszego kontynentu,

– podkreślając, że zarówno jednostka jak i wspólnoty mają prawo do wyrażania własnej tożsamości religijnej i kulturowej, która nie ogranicza się do sfery prywatnej,

– przypominając, że w przeszłości, szczególnie w okresie dyktatury nazistowskiej i komunistycznej, akty wrogości wobec religii połączone były z masowym łamaniem praw człowieka i prowadziły do dyskryminacji,

– mając w pamięci słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w historycznym wystąpieniu w polskim Parlamencie w czerwcu 1999 roku o tym, że „demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm”,

– wyraża zaniepokojenie decyzjami, które godzą w wolność wyznania, lekceważą prawa i uczucia ludzi wierzących oraz burzą pokój społeczny, i ocenia krytycznie wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kwestionujący podstawy prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do parlamentów państw członków Rady Europy o wspólną refleksję nad sposobami ochrony wolności wyznania w duchu wspierania wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy.

MARSZAŁEK SEJMU

Bronisław Komorowski”

Dla jasności, większość w tamtej kadencji Sejmu tworzyli: Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Podobną w treści uchwałę podjął Senat w dn. 4 lutego 2010r.

Prawodawca jednoznacznie zadeklarował społeczne znaczenie symboli religijnych. Należy rozumieć, że dotyczy to państwa polskiego, również samorządów.

Trudno się więc dziwić, że znany w świecie medialnym i finansowym Elon Musk, skomentował trafnie decyzję Trzaskowskiego i stwierdził: „Bezwstydnie kopiują głupie rzeczy z Ameryki. Jakie to żenujące”.